Η ομάδα μας

Αναστάσιος Σιδερίδης
CEO

Επικοινωνία

Βασιλική Δεληκούκου
Γενική Διεύθυνση

Επικοινωνία

Ελλαιονόρα Βελίκοβα
Διεύθυνση Οικονομικού

Νίνα Κουρόκοβα
Διεύθυνση Λογιστηρίου

Σ. Γρύλλης, Ι. Θεοδοσίου,
Σ. Κατσίνα, Θ. Μαλαφούρης
Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Ζηνιάτης Αλέξανδρος
Ανάπτυξη διαδυκτιακών εφαρμογών

Επικοινωνία