Γιατί να ιδρύσω μια εταιρεία στην Βουλγαρία;

Από το 2007, η Βουλγαρία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκή ένωσης και προχώρησε σε φορολογική μεταρρύθμιση. Πολλά και σημαντικά οφέλη προκύψανε για τους υποψήφιους επενδυτές λόγω του ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των επενδυτικών δυνατοτήτων που προσφέρει.

Επικοινωνήστε μαζί μας


 • Χαμηλή φορολογία φυσικών προσώπων 10% (Flat Tax)
 • Εταιρικός φόρος 10% (Flat Tax)
 • Φόρος μερισμάτων 5%
 • ΦΠΑ 20% στις Εθνικές συναλλαγές και Μηδενικός (00%) για εξαγωγές και κοινοτικές προμήθειες.
 • Ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο επένδυσης 2 Λέβα = 1 Ευρώ.
 • Επιστροφή του φόρου μέσα σε 30 ημέρες.
 • 0% Φόρος σε περιοχές με υψηλή ανεργία.
 • 0% φόρος στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
 • Σταθερό τραπεζικό σύστημα.
 • Υπογραφή διεθνών συμβάσεων σε ισχύ περί αποφυγής διπλής φορολόγησης
 • Πολλαπλή χρήση δραστηριότητας της εταιρίας.
 • Χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές.
 • Αναγνώριση Βουλγαρικών τιμολογίων σε όλη την Ευρώπη
 • 2 έτη απαλλαγή από τον ΦΠΑ για εισαγωγές εξοπλισμού και εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια
 • Φορολογικές αποσβέσεις για 2 χρόνια για αγορά υπολογιστών και νέου εξοπλισμού παραγωγής.
 • Αποφυγή ελληνικού φορολογικού συστήματος.