Λογιστικό γραφείο στη Βουλγαρία


λογιστικό γραφείο στη Βουλγαρία

Λογιστικό γραφείο στη Βουλγαρία
Άδεια χρήσης προσωπικών δεδομένων. ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Νο 395177


Το λογιστικό γραφείο μας βρίσκεται στο Πετρίτσι, και ανήκει 100% σε Έλληνα Φοροτεχνικό και Νομικό.
Οι υπηρεσίες μας είναι νόμιμες και με πιστοποιημένη άδεια από το Βουλγαρικό κράτος.

Η σύσταση, εγκατάσταση και λειτουργία αλλοδαπών επιχειρήσεων, (φυσικών ή νομικών προσώπων) είναι πολύ απλή και εύκολη και οι διαδικασίες
διεκπεραιώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά ταυτόχρονα και πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευθείτε οπουδήποτε.


Οι υπηρεσίες που παρέχει το λογιστικό μας γραφείο στη Βουλγαρία είναι:

 • ολοκληρωμένη και υπέυθυνη ενημέρωση για την ίδρυση και εγκατάσταση επιχειρήσεων στη Βουλγαρία.
 • συμβουλές επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • σύστασης και εγγραφής εταιρειών στα κρατικά μητρώα
 • νομικής υποστήριξης εταιρειών στη Βουλγαρία
 • τήρησης βιβλίων
 • φορολογικής υποστήριξης στη Βουλγαρία
 • λογιστικής υποστήριξης στη Βουλγαρία
 • διερμηνείας και μετάφρασης
 • επαφής – έρευνας δυνατότητας τραπεζικού δανεισμού
 • σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων
 • διοίκησης επιχειρήσεων
 • διεκπεραίωσης υποθέσεων σε όλους τους τομείς εταιρικής δραστηριότητας
 • εξασφάλησης αστικών απαιτήσεων
 • Χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές
 • δικαστηριακές υποθέσεις
 • διαμεσολάβησης για εξεύρεση και σύναψη συμβάσεων με εμπορικές και παραγωγικές εταιρείες στην Ε.Ε., ΑΣΙΑ, ΑΦΡΙΚΗ, Η.Π.Α
 • εύρεσης, εξειδικευμένου ή μη, προσωπικού
 • εύρεσης κατάλληλου επαγγελματικού χώρου
 • διαφήμισης σε όλα τα μέσα έντυπα ή ηλεκτρονικά